Поточний номер

2023: 2023: XVII Міжнародної науково-практичної конференції «B2B MARKETING»
					##issue.viewIssueIdentification##

У збірнику надруковані матеріали XVII Міжнародної науково-
практичної конференції «В2В MARKETING» з нагоди 125-річного
ювілею КПІ ім. Ігоря Сікорського, яка відбулася в Національному
технічному університеті України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського» 14-15 грудня 2023 р. Розглянуто широке коло
актуальних питань промислового маркетингу, маркетингу
інноваційної діяльності, маркетингового менеджменту, маркетингових
досліджень та брендингу. Особлива увага приділяється проблемам та
тенденціям сучасного промислового ринку України, Європи, світу.

XVII Міжнародна науково-практична конференція
«В2В MARKETING» відбулася у відповідності до Наказу КПІ ім. Ігоря
Сікорського № НМКП/102/2023 від 27.11.2023 р. у межах проведення
XVII Міжнародного науково-практичного форуму «B2B Marketing
International Forum».

Збірник наукових праць XVII Міжнародної науково-практичної
конференції «В2В MARKETING» з нагоди 125-річного ювілею
КПІ ім. Ігоря Сікорського рекомендовано до друку Вченою радою
факультету менеджменту та маркетингу протокол
від 26 грудня 2023 р. №5.

Опубліковано: 2023-12-31

Маркетинг і виклики сучасності

Переглянути всі випуски