Редакційний штат

Редактори

Олександр Вікторович Зозульов, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine

Сергій Олександрович Лебеденко, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine

Євген Віталійович Гнітецький, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine