Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції "B2B MARKETING" http://b2b-marketing.fmm.kpi.ua/proc <p>У збірнику друкуються матеріали міжнародної науково-практичної конференції <strong>«В2В MARKETING»</strong>, яка проводиться <strong><em>кафедрою промислового маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»</em> </strong>щороку. Розглядається широке коло актуальних питань маркетингу в контекті процесів глобалізації та проблем сталого інноваційного розвитку економіки України та світу.</p> Кафедра промислового маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського uk-UA Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції "B2B MARKETING" 2410-8634 <p>Аавторські права на подані матеріали належать їх авторам.</p><p>При використанні матеріалів конференції посилання на авторів та конференцію ОБОВ'ЯЗКОВЕ! </p> ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОКОНТЕНТУ У МАРКЕТИНГОВИХ КОМПАНІЯХ http://b2b-marketing.fmm.kpi.ua/proc/article/view/298730 <p>Відеомаркетинг – це стратегія маркетингу, яка використовує відеоконтент для просування товарів чи послуг з метою залучення уваги аудиторії, підвищення обізнаності про бренд та компанію й створення взаємодії з клієнтами.</p> А. А. Васлаух О. Є. Кофанов К. В. Кузнєцова Авторське право (c) 2024 Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції "B2B MARKETING" 2024-02-19 2024-02-19 40 43 ТЕОРІЯ ВІРУСІВ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ МАРКЕТИНГУ ДЛЯ ПРОДУКЦІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ http://b2b-marketing.fmm.kpi.ua/proc/article/view/296956 <p>Для досягнення успіху підприємства легкої промисловості на ринку та перемоги у конкурентній боротьбі необхідно, щоб задоволеність споживачів його продукцією була високою. Проте на сьогоднішній день тільки задоволення недостатньо, продукція повинна викликати захоплення у споживачів.</p> С.М. Бондаренко Авторське право (c) 2024 Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції "B2B MARKETING" 2024-01-19 2024-01-19 35 37 ОПТИМІЗАЦІЯ ПОШУКОВИХ СЕРВІСІВ НА E-COM ПЛАТФОРМАХ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ http://b2b-marketing.fmm.kpi.ua/proc/article/view/296950 <p>Продажі через e-com платформи набули значних масштабів протягом останніх років як у світі в цілому, так і в Україні зокрема. Загальний оборот e-commerce в США склав 1,03 трильйона долл. в 2022р.[1] Лідерами цього напрямку бізнесу є такі гравці, як Amazon на глобальному ринку та Rozetka і Prom.ua на українському ринку. Зазначені компанії організували свою діяльність на базі такої ключової складової бізнес-моделі як маркетплейс. Основними рисами такого підходу є зниження бар’єрів входження для продавців до маркетплейсу, значне розширення асортименту, ризик дублювання аналогічних пропозицій різних вендорів, тощо.</p> <p>Перелічені фактори можуть мати&nbsp; критичний вплив на користувацький досвід, Це актуалізує значення якісного покращення пошукового двигуна всередині маркетплейсу.</p> В.К. Биба С.О. Солнцев Авторське право (c) 2024 Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції "B2B MARKETING" 2024-01-18 2024-01-18 29 31 РОЗРОБКА ІДЕЇ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ ПОЛЕГШЕННЯ МАНДРІВОК http://b2b-marketing.fmm.kpi.ua/proc/article/view/296944 <p>Мандрівництво стає все більш доступним та популярним завдяки технологічним інноваціям. Однією з ключових тенденцій у сучасному туризмі є розробка мобільних додатків, спрямованих на полегшення життя подорожуючих. Ці додатки не лише забезпечують користувачів необхідною інформацією, але й роблять мандрівку більш комфортною та захопливою.</p> К.А Баранова С.Ю. Боліла Авторське право (c) 2024 Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції "B2B MARKETING" 2024-01-18 2024-01-18 24 26 ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ У СФЕРІ B2B ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ http://b2b-marketing.fmm.kpi.ua/proc/article/view/296860 <p>Сфера B2B електронної комерції в умовах діджиталізації стала надзвичайно конкурентною, саме тому підприємства шукають нові шляхи просування своїх товарів та послуг, в тому числі із використанням технологій інтернет-маркетингу.</p> О.П. Афанасьєва А.С. Бондаренко Авторське право (c) 2024 Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції "B2B MARKETING" 2024-01-17 2024-01-17 НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТОРГОВОЇ МАРКИ http://b2b-marketing.fmm.kpi.ua/proc/article/view/296972 <p>В сучасному світі удосконалення комунікаційної політики торгової марки стає ключовим у забезпеченні успішної конкурентоспроможності на ринку. Зростаюча конкуренція, швидка зміна споживчих уподобань та розвиток цифрових технологій вимагають від брендів постійного адаптування напрямів комунікаційної політики торгової марки в кризових умовах.</p> Ю.А. Василець Н.С. Кубишина Авторське право (c) 2024 Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції "B2B MARKETING" 2024-01-19 2024-01-19 СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА http://b2b-marketing.fmm.kpi.ua/proc/article/view/296952 <p>У сучасних умовах ринкової конкуренції, питання оптимізації товарного асортименту є стратегічно важливим для підприємств. Повномасштабне вторгнення та економічна криза зумовили необхідність переосмислення діяльності підприємств та вибору ефективних шляхів адаптації до змін в економічному середовищі.</p> Є. М. Бобошко Н. С. Кубишина Авторське право (c) 2024 Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції "B2B MARKETING" 2024-01-18 2024-01-18 32 34 ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ ЯК МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА http://b2b-marketing.fmm.kpi.ua/proc/article/view/296948 <p>Інтернаціоналізація бізнесу стає ключовим аспектом в умовах сучасної глобалізації та розвитку технологій. Це явище не лише розширює географію діяльності підприємства, але й виступає ефективним інструментом для оптимізації ризиків. Зі зростанням глобальних викликів та нестабільності у світовій економіці, питання оптимізації ризиків стає критичним для підприємств. Інтернаціоналізація може стати стратегічним кроком для забезпечення стійкості та конкурентоспроможності.</p> Н. С. Кубишина Р. К. Басістий Авторське право (c) 2024 Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції "B2B MARKETING" 2024-01-18 2024-01-18 27 28 ТРАНСФОРМАЦІЯ МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0-5.0 http://b2b-marketing.fmm.kpi.ua/proc/article/view/296861 <p>Індустрія 4.0 характеризується використанням цифрових технологій для автоматизації та оптимізації процесів виробництва та управління. Це одне з наймасштабніших структурних перетворень останнього століття, що передбачає цифрову трансформацію управління бізнес-процесів. Індустрія 5.0, у свою чергу, фокусується на використанні цих технологій для створення більш персоналізованого та взаємодіючого досвіду для споживачів, враховуючи соціальні та екологічні чинники більш уважно та детально. Тобто це так званий «подвійний перехід» - об’єднання цифрової трансформації (діджиталізації) та заходів щодо підвищення екологічної та соціальної стійкості.</p> В. С. Бала О. В. Зозульов Ю. О. Гавриш Авторське право (c) 2024 Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції "B2B MARKETING" 2024-01-17 2024-01-17 21 23 РОЛЬ КОМУНІКАЦІЙ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ У ПЕРІОД РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ http://b2b-marketing.fmm.kpi.ua/proc/article/view/296859 <p>Інформація – один з найважливіших елементів у процесі управління. У сучасному світі громадяни бажають не лише пасивно сприймати інформацію від ЗМІ та органів державної влади, а й мати можливість впливати на прийняття важливих для країни рішень.</p> А.Д. Абрамець В.В. Фіц Л.М. Шульгіна Авторське право (c) 2024 Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції "B2B MARKETING" 2024-01-17 2024-01-17