Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Вимоги до оформлення матеріалів:

 

Формат сторінки – А4; шрифт – Times New Roman 14; поля з усіх сторін – 2,0 см; міжрядковий інтервал – 1,0; абзацний відступ – 1,25 см; посилання на джерела подаються у квадратних дужках; література оформлюється згідно ДСТУ; формат файла – .doc, або .docx

 

Зразок оформлення матеріалів:

 

 

Анастасія МІРОШНИЧЕНКО

студентка кафедри промислового маркетингу

Сергій СОЛНЦЕВ

завідувач кафедри промислового маркетингу, д.ф.-м.н., проф.

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 

НОВІТНІ ІНСТРУМЕНТИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст [1].

 

Література

1. Цифровий маркетинг – модель маркетингу ХХІ сторіччя / за ред. М. А. Окландера. Одеса, Астропринт, 2017. 292 с.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.