http://b2b-marketing.fmm.kpi.ua/proc/issue/feed Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції "B2B MARKETING" 2024-02-19T17:03:36+02:00 Гнітецький Євген Віталійович b2b.marketing.kpi@gmail.com Open Journal Systems <p>У збірнику друкуються матеріали міжнародної науково-практичної конференції <strong>«В2В MARKETING»</strong>, яка проводиться <strong><em>кафедрою промислового маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»</em> </strong>щороку. Розглядається широке коло актуальних питань маркетингу в контекті процесів глобалізації та проблем сталого інноваційного розвитку економіки України та світу.</p> http://b2b-marketing.fmm.kpi.ua/proc/article/view/296956 ТЕОРІЯ ВІРУСІВ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ МАРКЕТИНГУ ДЛЯ ПРОДУКЦІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 2024-01-18T19:19:05+02:00 С.М. Бондаренко b2b.marketing.kpi@gmail.com <p>Для досягнення успіху підприємства легкої промисловості на ринку та перемоги у конкурентній боротьбі необхідно, щоб задоволеність споживачів його продукцією була високою. Проте на сьогоднішній день тільки задоволення недостатньо, продукція повинна викликати захоплення у споживачів.</p> 2024-01-19T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2024 Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції "B2B MARKETING" http://b2b-marketing.fmm.kpi.ua/proc/article/view/296950 ОПТИМІЗАЦІЯ ПОШУКОВИХ СЕРВІСІВ НА E-COM ПЛАТФОРМАХ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ 2024-01-18T17:08:29+02:00 В.К. Биба b2b.marketing.kpi@gmail.com С.О. Солнцев b2b.marketing.kpi@gmail.com <p>Продажі через e-com платформи набули значних масштабів протягом останніх років як у світі в цілому, так і в Україні зокрема. Загальний оборот e-commerce в США склав 1,03 трильйона долл. в 2022р.[1] Лідерами цього напрямку бізнесу є такі гравці, як Amazon на глобальному ринку та Rozetka і Prom.ua на українському ринку. Зазначені компанії організували свою діяльність на базі такої ключової складової бізнес-моделі як маркетплейс. Основними рисами такого підходу є зниження бар’єрів входження для продавців до маркетплейсу, значне розширення асортименту, ризик дублювання аналогічних пропозицій різних вендорів, тощо.</p> <p>Перелічені фактори можуть мати&nbsp; критичний вплив на користувацький досвід, Це актуалізує значення якісного покращення пошукового двигуна всередині маркетплейсу.</p> 2024-01-18T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2024 Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції "B2B MARKETING" http://b2b-marketing.fmm.kpi.ua/proc/article/view/296944 РОЗРОБКА ІДЕЇ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ ПОЛЕГШЕННЯ МАНДРІВОК 2024-01-18T16:42:58+02:00 К.А Баранова b2b.marketing.kpi@gmail.com С.Ю. Боліла b2b.marketing.kpi@gmail.com <p>Мандрівництво стає все більш доступним та популярним завдяки технологічним інноваціям. Однією з ключових тенденцій у сучасному туризмі є розробка мобільних додатків, спрямованих на полегшення життя подорожуючих. Ці додатки не лише забезпечують користувачів необхідною інформацією, але й роблять мандрівку більш комфортною та захопливою.</p> 2024-01-18T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2024 Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції "B2B MARKETING" http://b2b-marketing.fmm.kpi.ua/proc/article/view/296860 ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ У СФЕРІ B2B ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ 2024-01-17T11:54:10+02:00 О.П. Афанасьєва b2b.marketing.kpi@gmail.com А.С. Бондаренко b2b.marketing.kpi@gmail.com <p>Сфера B2B електронної комерції в умовах діджиталізації стала надзвичайно конкурентною, саме тому підприємства шукають нові шляхи просування своїх товарів та послуг, в тому числі із використанням технологій інтернет-маркетингу.</p> 2024-01-17T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2024 Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції "B2B MARKETING" http://b2b-marketing.fmm.kpi.ua/proc/article/view/296972 НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТОРГОВОЇ МАРКИ 2024-01-19T00:42:56+02:00 Ю.А. Василець b2b.marketing.kpi@gmail.com Н.С. Кубишина b2b.marketing.kpi@gmail.com <p>В сучасному світі удосконалення комунікаційної політики торгової марки стає ключовим у забезпеченні успішної конкурентоспроможності на ринку. Зростаюча конкуренція, швидка зміна споживчих уподобань та розвиток цифрових технологій вимагають від брендів постійного адаптування напрямів комунікаційної політики торгової марки в кризових умовах.</p> 2024-01-19T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2024 Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції "B2B MARKETING" http://b2b-marketing.fmm.kpi.ua/proc/article/view/296952 СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 2024-01-18T18:50:56+02:00 Є. М. Бобошко b2b.marketing.kpi@gmail.com Н. С. Кубишина b2b.marketing.kpi@gmail.com <p>У сучасних умовах ринкової конкуренції, питання оптимізації товарного асортименту є стратегічно важливим для підприємств. Повномасштабне вторгнення та економічна криза зумовили необхідність переосмислення діяльності підприємств та вибору ефективних шляхів адаптації до змін в економічному середовищі.</p> 2024-01-18T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2024 Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції "B2B MARKETING" http://b2b-marketing.fmm.kpi.ua/proc/article/view/296948 ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ ЯК МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА 2024-01-18T16:55:12+02:00 Н. С. Кубишина b2b.marketing.kpi@gmail.com Р. К. Басістий b2b.marketing.kpi@gmail.com <p>Інтернаціоналізація бізнесу стає ключовим аспектом в умовах сучасної глобалізації та розвитку технологій. Це явище не лише розширює географію діяльності підприємства, але й виступає ефективним інструментом для оптимізації ризиків. Зі зростанням глобальних викликів та нестабільності у світовій економіці, питання оптимізації ризиків стає критичним для підприємств. Інтернаціоналізація може стати стратегічним кроком для забезпечення стійкості та конкурентоспроможності.</p> 2024-01-18T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2024 Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції "B2B MARKETING" http://b2b-marketing.fmm.kpi.ua/proc/article/view/296861 ТРАНСФОРМАЦІЯ МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0-5.0 2024-01-17T12:15:06+02:00 В. С. Бала b2b.marketing.kpi@gmail.com О. В. Зозульов b2b.marketing.kpi@gmail.com Ю. О. Гавриш b2b.marketing.kpi@gmail.com <p>Індустрія 4.0 характеризується використанням цифрових технологій для автоматизації та оптимізації процесів виробництва та управління. Це одне з наймасштабніших структурних перетворень останнього століття, що передбачає цифрову трансформацію управління бізнес-процесів. Індустрія 5.0, у свою чергу, фокусується на використанні цих технологій для створення більш персоналізованого та взаємодіючого досвіду для споживачів, враховуючи соціальні та екологічні чинники більш уважно та детально. Тобто це так званий «подвійний перехід» - об’єднання цифрової трансформації (діджиталізації) та заходів щодо підвищення екологічної та соціальної стійкості.</p> 2024-01-17T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2024 Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції "B2B MARKETING" http://b2b-marketing.fmm.kpi.ua/proc/article/view/296859 РОЛЬ КОМУНІКАЦІЙ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ У ПЕРІОД РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 2024-01-17T11:32:49+02:00 А.Д. Абрамець b2b.marketing.kpi@gmail.com В.В. Фіц b2b.marketing.kpi@gmail.com Л.М. Шульгіна b2b.marketing.kpi@gmail.com <p>Інформація – один з найважливіших елементів у процесі управління. У сучасному світі громадяни бажають не лише пасивно сприймати інформацію від ЗМІ та органів державної влади, а й мати можливість впливати на прийняття важливих для країни рішень.</p> 2024-01-17T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2024 Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції "B2B MARKETING" http://b2b-marketing.fmm.kpi.ua/proc/article/view/298730 ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОКОНТЕНТУ У МАРКЕТИНГОВИХ КОМПАНІЯХ 2024-02-19T17:03:36+02:00 А. А. Васлаух b2b.marketing.kpi@gmail.com О. Є. Кофанов b2b.marketing.kpi@gmail.com К. В. Кузнєцова b2b.marketing.kpi@gmail.com <p>Відеомаркетинг – це стратегія маркетингу, яка використовує відеоконтент для просування товарів чи послуг з метою залучення уваги аудиторії, підвищення обізнаності про бренд та компанію й створення взаємодії з клієнтами.</p> 2024-02-19T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2024 Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції "B2B MARKETING"