2021: В2В МАРКЕТИНГ Збірник наукових праць XV Міжнародної науково-практичної конференції

У збірнику надруковані матеріали Міжнародної науково- практичної конференції «В2В MARKETING», яка відбулася в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» 29 вересня 2021р. Розглянуто широке коло актуальних питань промислового
маркетингу, маркетингу інноваційної діяльності, маркетингового менеджменту, маркетингових досліджень та брендингу. Особлива увага приділяється проблемам та тенденціям сучасного  промислового ринку України. Посвідчення про реєстрацію проведення заходу №777 від
23.09.2021 р. видано Державною науковою установою «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації». Рекомендовано до друку Вченою радою факультету менеджменту та маркетингу протокол №3 від «25» жовтня 2021 року.

Опубліковано: 2021-11-01