2019: В2В МАРКЕТИНГ Збірник наукових праць XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції

У збірнику надруковані матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції «В2В Маркетинг», яка відбулася в Національному технічному
університеті України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря
Сікорського» 3 та 4 квітня 2019 р. Розглянуто широке коло актуальних
питань промислового маркетингу, маркетингу інноваційної діяльності,
маркетингового менеджменту, маркетингових досліджень та брендингу.
Особлива увага приділяється проблемам та тенденціям сучасного промислового ринку України.
Посвідчення про реєстрацію проведення заходу №78 від 25.02.2019 видано Держвною науковою установою «Український інститут науково- технічної експертизи та інформації».

Опубліковано: 2020-01-14