2018: В2В МАРКЕТИНГ Збірник наукових праць XII Всеукраїнської науково-практичної конференції

У збірнику надруковані матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції «В2В Маркетинг», яка відбулася в Національному технічному
університеті України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
у 2018 р. Розглянуто широке коло актуальних питань промислового
маркетингу, маркетингу інноваційної діяльності, маркетингового менеджменту,
маркетингових досліджень та брендингу. Особлива увага приділяється
проблемам та тенденціям сучасного промислового ринку України.
Посвідчення про реєстрацію проведення заходу №145 від 12.04.2018
видано Держвною науковою установою «Український інститут науково-технічної
експертизи та інформації».

Опубліковано: 2020-01-14

Весь випуск