2017: Збірник наукових праць XI Всеукраїнської науково-практичної конференції "В2В Маркетинг""

У збірнику надруковані матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції «В2В Маркетинг», яка відбулася в Національному технічному
університеті України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
16-17 березня 2017 р. Розглянуто широке коло актуальних питань
промислового маркетингу, маркетингу інноваційної діяльності, маркетингового
менеджменту, маркетингових досліджень та брендингу. Особлива увага
приділяється проблемам та тенденціям сучасного промислового ринку України.
ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»
посвідчення про реєстрацію проведення заходу №86 від 22 лютого 2017р.

Опубліковано: 2020-01-14

Весь випуск