брендинг, маркетингові дослідження, позиционирование, стратегічний маркетинг, marketing, industrial marketing, KPI, branding, innovations, positioning, marketig research

Політика конференції

Політика доступу до архівів

У інтересах авторів та читачів презентації доповідей конференцій, розміщених на цьому сайті публікуються у режимі відкритого доступу.

 

Публікація матеріалів конференція

До участі в конференції запрошуються вчені українських та зарубіжних вищих навчальних закладів та науко­вих установ.

За матеріалами роботи конференції видається збірник тез до­повідей. Кожен учасник отримає інформаційні матеріали конфе­ренції, збірник тез та сертифікат про участь (за умови ви­ступу з доповіддю).

Матеріали конфереції оприлюднюються такох на сайті збірника наукових праць конференції відповідно до політики відкритого доступу http://b2b-marketing.fmm.kpi.ua/proc/.

 

Мови конференції

Робочі мови конференції: українська, англійська.

 

Реєстрація учасників та подача матеріалів на конференцію

1. Реєстрація учасників конфренції на цьому сайті

2. Розміщення на цьому сайті анонсу виступу (назва доповіді та стислий зміст 1000-1500 знаків)

3. Розміщення тез доповідей на сайті збірника матеріалів конференції http://b2b-marketing.fmm.kpi.ua/proc/

4. Похання продублювати тези доповіді та заявку (окремими файлами tezy_Prizvysche.doc, zayavka_Prizvysche.xls) на е-mail b2b.kpi@ukr.net

 

Контактні особи

Гнітецький Євгеній Віталійович, к.е.н., ст.викл. кафедри промислового маркетингу

E-mail: b2b.kpi@ukr.net

З додатковихх питаь зверататися на кафедру промислового маркетингу НТУУ "КПІ"

+38 044 204 98 62

 

 

Наші партнери

Конференція проводиться за підтримки:

Навчально-дослідницька лабораторія маркетингової аналітики та бізнес-планування

Української асоціації маркетингу

Students’ Science Association

 

 

Програмний комітет

Почесні голови програмного комітету:
Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ – д.т.н., професор, ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського
Марина КРАВЧЕНКО – д.е.н., професор, декан факультету менеджменту та
маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського
Ірина ЛИЛИК - к.е.н., доцент, Генеральний директор Всеукраїнської громадської
організації “Українська асоціація маркетингу”
Anna DABROWSKA - Warsaw School of Economics, Institute of Management, Head
of Consumer Behavior Research Department, Professor, Doctor of Economics
Jaroslaw DAD'O - Slovakia, Matej Bel University, Faculty of Econonics, Department
of Marketing, Professor, Doctor of Economics
Jan KRATZER - Head of Entrepreneurship and Innovation Management Chair at
Technical University Berlin, Professor, Doctor of Economics
Tomasz WALICZKO - Coordinator of Digital Education for Ukraine Programme
(DE4UA) at the Technical University Berlin

Голови програмного комітету:
Сергій СОЛНЦЕВ - д.ф.-м.н., завідувач кафедри промислового маркетингу
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Олександр ЗОЗУЛЬОВ - к.е.н., професор кафедри промислового маркетингу
КПІ ім. Ігоря Сікорського, завідувач НДЛ маркетингової аналітики та бізнес-
планування
Євген ГНІТЕЦЬКИЙ - к.е.н., старший викладач кафедри промислового
маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Організаційний комітет

Голови організаційного комітету:
Сергій СОЛНЦЕВ - д.ф.-м.н., завідувач кафедри промислового маркетингу
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Олександр ЗОЗУЛЬОВ - к.е.н., професор кафедри промислового маркетингу
КПІ ім. Ігоря Сікорського, завідувач НДЛ маркетингової аналітики та бізнес-
планування
Євген ГНІТЕЦЬКИЙ - к.е.н., старший викладач кафедри промислового
маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського

Члени організаційного комітету:
Ольга МИЦИК – голова студентського організаційного комітету
Катерина БАЖЕРІНА - к.е.н., доцент кафедри промислового маркетингу
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Юлія ГАВРИШ - доктор філософії, старший викладач кафедри промислового
маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського
Олексій КОФАНОВ - к.е.н., к.т.н., старший викладач кафедри промислового
маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського
Надія КУБИШИНА - к.е.н., доцент кафедри промислового маркетингу
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Сергій ЛЕБЕДЕНКО- к.т.н., доцент кафедри промислового маркетингу
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Наталія ПИСАРЕНКО - к.е.н., доцент кафедри промислового маркетингу
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Вадим СТАДНІЧЕНКО - к.е.н., доцент кафедри промислового маркетингу
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Оксана ЧЕРНЕНКО - к.е.н., доцент кафедри промислового маркетингу
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Тетяна ЦАРЬОВА - к.е.н., доцент кафедри промислового маркетингу
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Людмила ШУЛЬГІНА - д.е.н., професор кафедри промислового маркетингу
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Наталія ЮДІНА - к.е.н., доцент кафедри промислового маркетингу КПІ ім. Ігоря
Сікорського
Надія ЯЗВІНСЬКА - к.е.н., доцент кафедри промислового маркетингу
КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Тематика конференції


Секція 1. Маркетингові дослідження національних та міжнародних ринків

Секція 2. Промисловий маркетинг

Секція 3. Цифровий (digital) маркетинг

Секція 4. Маркетинг у сфері високих технологій та стартап-проектів Секція

5. Міжнародний маркетинг

Секція 6. Маркетинговий менеджмент та стратегічний маркетинг

 

Подача тез доповідей

 

До 2 стор. формату А4, шрифт Verdana – 10 пт (окрім назви доповіді – 16 пт; П.І.Б., назва вузу, e-mail – 12 пт), абзац – 10 мм, поля – 20 мм, міжрядковий інтервал – 1, формат – doc, docx або rtf.

Просимо оформлювати тези доповіді відповідно до зразка:

 

НАЗВА ДОПОВІДІ

Петренко П.П. (студент)

к.е.н., доц. Сидоренко В.В. (викладач – обовязково)

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

 

Текст доповіді Текст доповіді Текст доповіді Текст доповіді Текст доповіді Текст доповіді Текст доповіді Текст доповіді Текст доповіді.

Список літератури:

(оформлення за вимогами МОН)

 

Тези, які не відповідатимуть всім вказаним вимогам, прийматися до розгляду не будуть. Оргкомітет залишає за собою право відбору тез, про що повідомляє учасників електронною поштою протягом тижня після закінчення прийому.

 

Терміни подачі

Для участі в конференції за 10 днів до дати початку конференції у потрібно надіслати тези доповіді та заявкуB2B Marketing - International Conference of the Department of Industrial Marketing, National Technical University of Ukraine "KPI"